หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 Quota
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภา ...
2024-01-12 14:09:57
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภา ...
2024-02-15 10:47:38
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2567 ระดับปริญญาตรี ภาค ...
2024-02-14 16:29:52
รอบที่ 2 Quota ปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทุนเพชรสุนันทา
รอบที่ 2 Quota ปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทุนเพชรสุนันทา.เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567สมัค ...
2024-02-14 16:11:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึก ...
2024-01-12 16:24:35
รอบ Quota มาแล้ว
รอบ Quota มาแล้ว.สวนสุนันทาเปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)รอบที่ 2 (Quota) เปิดโอกาส ...
2024-01-12 16:12:13
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญา ...
2024-01-12 15:18:49
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2566
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th ...
2023-12-15 13:34:16
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566
ประกาศการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/25 ...
2023-12-01 14:54:34
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
***ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.a ...
2023-12-01 14:22:00
ประกาศย้อนหลัง
th