หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
คลิ๊กดูประกาศ >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีก ...
2024-06-21 13:43:57
เปิดรับบทความตีพิมพ์ใน วารสาร "ตำหนัก" ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ&n ...
2024-03-29 10:27:57
รับสมัคร/รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัคร/รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567ให้ติดต่อไปที่ กองการศึกษาของวิทยาเขตนั้นๆขั้ ...
2024-06-14 14:40:39
รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 Quota
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภา ...
2024-04-05 15:39:25
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2566
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th ...
2023-12-15 13:34:16
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566
ประกาศการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/25 ...
2023-12-01 14:54:34
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
***ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.a ...
2023-12-01 14:22:00
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบ ...
2023-11-09 14:01:16
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต รอบที่ 2/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2/2566 สำห ...
2023-11-02 14:43:04
ประกาศย้อนหลัง
th