หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

วิชาการบริหารงานก่อสร้าง
พี่ปี 4 สถาปัตย์สวนสุนันทา วิชาการบริหารงานก่อสร้าง  #ศึกษาเรื่องสัญญาในงานก่อสร้าง ...
2024-02-15 10:54:28
วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 4
พี่ปี 2 สถาปัตย์สวนสุนันทา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 4#การออกแบบหอพักนักศึกษา ...
2024-02-15 10:50:52
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
13 กุมภาพันธ์ 2567วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ...
2024-02-15 10:45:58
กิจกรรม Workshop ในห้อข้อ "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนชาวประมงท่าเทียบเรือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านน้ำราบ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2024-02-15 10:43:28
ปฏิบัติงานสีน้ำ ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร
นักศึกษาปี 1 วิทยาลัยสถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานสีน้ำ ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร ...
2024-02-15 10:39:13
ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
12 กุมภาพันธ์ 2567วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พร ...
2024-02-15 10:35:40
วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมกับวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ...
2024-02-15 10:24:06
วันแห่งเฟอร์
อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์สมฤทัย แก้วอิ่ ...
2024-02-15 09:50:18
การเรียนรู้โครงร้างพาดยาวขนาดเล็ก ARD2304
ARD2304 การเรียนรู้โครงร้างพาดยาวขนาดเล็ก เรียนรู้ ทำความเข้าใจ สู่การทดลองการออกแบบ ...
2024-02-15 09:23:07
ข่าวย้อนหลัง
th