หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

วันแห่งเฟอร์
อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์สมฤทัย แก้วอิ่ ...
2024-03-06 15:16:44
การปฎิบัติงานการเขียนแบบ ARD1301 , INA1301
ARD1301 , INA1301 การปฎิบัติงานการเขียนแบบและการทำความเข้าใจถึงโครงสร้างอาคารไม้เบื้องต้น สร้างทักษะ ...
2024-03-06 15:16:44
Exhibition Biennale ปี 1 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
Exhibition Biennaleปี 1 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชมผลงานเ ...
2024-04-05 15:51:27
Construction ปี 2 final
Construction ปี 2 final ...
2024-04-05 14:07:37
คบเด็กปี 1 สร้างบ้าน (INA1201)
"คบเด็กปี 1 สร้างบ้าน"สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา INA1201 In ...
2024-03-29 10:14:22
เยี่ยมชมพระราชวังพญาไท 18 มีนาคม 2567
18 มีนาคม 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และอาจารย์สมฤท ...
2024-03-29 09:50:12
ปิดคอร์สนอกสถานที่ สีน้ำปี1 สถาปัตย์
ปิดคอร์สนอกสถานที่ สีน้ำปี1 สถาปัตย์ สวนสุนันทา ที่สวนสราญรมย์https://www.facebook.com/pipat.saksiri ...
2024-03-15 14:04:17
วิชาก่อสร้างและวัสดุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
บรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาก่อสร้างและวัสดุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศษสตร์ มหาวิท ...
2024-03-15 13:15:41
นอกสถานที่ สถาปัตยกรรม ปี 1 ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
บรรยากาศการเรียนนอกสถานที่ สถาปัตยกรรม ปี 1 ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม หรือวัดแคสามเสน สอนโดยอาจารย์พิพ ...
2024-03-15 12:15:10
ข่าวย้อนหลัง
th