หน้าหลัก > ข่าว > บริการวิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการแก่สังคม

บริการวิชาการแก่ชุมชน : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2024-03-06 15:16:11
บริการวิชาการการส่งเสริมการขายสินค้าจากชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์กับการส่งเสริมการขายสินค้าจากชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวันที่ 13-18 กุมภาพั ...
2024-05-15 10:40:29
บริการวิชาการชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม “การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ด้วยงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้”
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม “การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกร ...
2024-05-14 14:02:41
บริการวิชาการชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม “การสร้างสรรค์สมุดทำมือจากวัสดุเหลือใช้”
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม “การสร้างสรรค์สมุดทำมือจากวัสดุเ ...
2024-05-14 13:57:07
บริการวิชาการชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม “การสร้างสรรค์สมุดทำมือจากวัสดุเหลือใช้”
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม “การสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมเพื่อพัฒ ...
2024-05-14 13:53:21
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนปีที่6
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และทีมงานสถาปัตย์สวนสุนันทา จัดโค ...
2024-03-06 15:21:20
บริการวิชาการแก่ชุมชนปีที่6 วัดสวัสดิวารีสีมาราม
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และทีมงานสถาปัตย์สวนสุนันทา บริกา ...
2024-03-06 14:51:57
โครงการบริการวิชาการ โครงการรีโนเวทปรับปรุงบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
โครงการบริการวิชาการโครงการรีโนเวทปรับปรุงบ้านพักอาศัยชั้นเดียวแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุง ...
2024-03-06 14:56:41
บริการวิชาการ 2566 : ชุมชมวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
บริการวิชาการ 2566 : ชุมชมวัดสวัสดิ์วารีสีมารามอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานแล ...
2024-03-06 15:20:02
บริการวิชาการ ชุมชมวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 2565
30 มิถุนายน 2565อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) พร้อมด้วยคณาจาร ...
2024-03-06 15:19:43
ข่าวย้อนหลัง
th