หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ“Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่ ...
2024-03-15 14:54:40
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายทองพันชั่ง นามโพธิ์ และนางสาวนิตยา แก้วมา นักศึกษาช ...
2024-03-15 11:27:39
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นางสาวกุสุมา อิสุวรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปั ...
2024-03-15 11:21:54
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายกิตติพัฒน์ จันรัตนา และนางสาวพิมพ์ตะวัน คุณาคม นักศ ...
2024-03-15 11:16:38
รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นางสาวกุลปรียา แท่นทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถา ...
2024-03-15 11:08:06
รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ'67 "อยู่ ให้ บาย"
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ.นายรชฏ แก้วจันทร์ และนางสาวมะลิตา เชื้อกุล นักศึกษาชั้น ...
2024-03-15 10:52:17
วันแห่งเฟอร์
อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์สมฤทัย แก้วอิ่ ...
2024-03-06 15:16:44
การปฎิบัติงานการเขียนแบบ ARD1301 , INA1301
ARD1301 , INA1301 การปฎิบัติงานการเขียนแบบและการทำความเข้าใจถึงโครงสร้างอาคารไม้เบื้องต้น สร้างทักษะ ...
2024-03-06 15:16:44
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล นำเสนองานวิจัยที่ประเทศอินเดีย
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) และผู้สอนรายวิชาการวาดเส้นและกา ...
2024-03-06 15:17:42
ข่าวย้อนหลัง
th