หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

“สวนสุนันทา” ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 12 : Webometric U-Ranking
ประกาศแล้ว Webometric U-Ranking“สวนสุนันทา” ราชภัฏอันดับ 1 สมัยที่ 12อันดับที่ 19 ของประ ...
2020-07-30 08:48:17
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ค ...
2020-07-29 13:35:27
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
สมัครออนไลน์ www.admission.ssru.ac.th ...
2020-09-24 12:07:55
การประชุมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 กันยายน 2563 อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมสโมสรนักศึกษาว ...
2020-09-12 13:40:09
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP on Web
11 กันยายน 2563 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP o ...
2020-09-12 12:44:07
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2563
อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ ตัวแทนคณาจารย์จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์ ...
2020-09-10 16:23:17
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น การเขียน Perspective #two_poi ...
2020-09-10 16:02:20
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รหัส 63 กับรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 1
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รหัส 63 กับรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 1 ...
2020-09-10 14:52:51
การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2563  บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลแ ...
2020-09-10 12:02:35
ข่าวย้อนหลัง
th