หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
6 กรกฎาคม 2565อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) พร้อมด้วยทีมงานสโมสรนักศึกษา ...
2022-07-10 09:07:07
นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
Thesis Exhibition 2021 : SSRU ARCH  เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ...
2022-05-15 14:26:29
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural Design Studen ...
2022-05-15 14:12:54
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศษสตร์ เข้าร ...
2022-08-12 17:19:20
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565
อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ...
2022-08-12 17:14:10
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U ...
2022-08-12 17:09:26
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตั ...
2022-08-12 17:05:19
ข่าวย้อนหลัง
th