หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021
สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021 ให้กับผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิ ...
2021-08-12 12:25:18
"เราดูแลนักศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน"
เรียนออนไลน์ก็สนุกได้ !!! ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 เราให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนออนไลน์ ...
2021-08-08 23:32:55
วิทยาลัยฯ มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดี ...
2021-08-08 23:32:55
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
25 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาก ...
2021-09-16 21:48:26
แสดงความยินดีแด่ "ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง "รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
1 กันยายน 2564  ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ (คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์) มอบหมาย อ.สุริยันต์ จันทร์ ...
2021-09-16 21:41:06
อว.พารอด โดยสวนสุนันทา
7 กันยายน 2564 อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิร ...
2021-09-16 21:32:09
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ชื่อหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัต ...
2021-08-16 22:58:39
ปฐมนิเทศรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
19 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศรายวิชาวิทยานินพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถา ...
2021-08-16 22:18:04
การเรียนการสอนออนไลน์ ARD3205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ARD3205  การออกแบบสถาปัตยกรรม 5  Architectural Design 5กระบวนการออกแบบ แนวคิดและ ...
2021-08-16 22:01:55
ข่าวย้อนหลัง
th