หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566
9 สิงหาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ชิน ...
2023-08-10 14:17:10
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2566
7 สิงหาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พรหมโย ...
2023-08-10 14:13:56
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2566
7 สิงหาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเทอดเกียรติ ศั ...
2023-08-10 14:10:25
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...
2023-07-27 15:09:30
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 กรกฎาคม 2566อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ ...
2023-07-27 15:06:24
โครงการบรรยาย & Workshop หัวข้อ "How to design wellness project ? " ออกแบบโครงการ Wellness อย่างไร
25 กรกฎาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบรรยาย & Workshop ...
2023-07-27 14:59:17
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หลัก ...
2023-07-27 14:46:25
วิธีเลือกใช้ Soft-Furnishing สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน
วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด Workshop โดยมี ...
2023-07-27 14:42:20
รายการคลีนิกบ้าน ทุกวันเสาร์
รายการคลีนิกบ้านทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 - 11.00 น. FM91 ...
2023-07-27 14:35:40
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
20 กรกฎาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรสถาปัตยกร ...
2023-07-21 11:02:48
ข่าวย้อนหลัง
news