หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สรุปภาพกิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 14:31:25
ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่4 (กลุ่มที่2)
30 ตุลาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พรหมโย ...
2023-11-02 14:19:54
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่4 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2566
30 ตุลาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเทอดเกียรติ ศั ...
2023-11-02 14:17:54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”รองศาสต ...
2023-11-02 14:14:13
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 13:49:30
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 3
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 12:02:22
โครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร ...
2023-11-02 11:46:28
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 11:43:09
พิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี วันสถาปนา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมอบทุนการศึกษา/เกียรติบัตร
12 ตุลาคม 2566พิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี วันสถาปนา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา/เกียรติบัตร ให ...
2023-10-16 10:43:11
ข่าวย้อนหลัง
th