หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2563
19 สิงหาคม 2563 อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปร ...
2020-08-19 22:01:26
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
19 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ...
2020-08-19 22:00:03
อดีตนายกสภาสถาปนิก และอดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/63
3  สิงหาคม 2563  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ...
2020-08-17 14:10:46
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เข้ายากที่สุด
เครดิตข้อมูลอ้างอิง เพจเรียนต่อไหนดี TCAS ...
2020-08-15 20:04:40
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563
อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ ตัวแทนคณาจารย์จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์ ...
2020-08-15 14:27:41
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหา ...
2020-08-15 14:23:10
ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์#ผลงานที่ผ่านมา คลิ๊กครั้งที่ 1. www.ca.ssru.ac.th/ ...
2020-08-15 13:48:35
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) บรรยายพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
5 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ (คณบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกร ...
2020-08-12 14:44:01
ข่าวย้อนหลัง
news