หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ข่าวสารน่ารู้จากสภาสถาปนิก
 เครดิต ข้อมูลจากเพจสภาสถาปนิก ...
2020-08-21 11:04:32
งาน Part time สำหรับนักศึกษาที่สนใจ
ลิงค์ https://www.facebook.com/SSRU.Jobfair/ ...
2020-08-21 07:41:50
ประกาศข้อบังคับสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกปรับเปลี่ยนเกณฑ์ผลงานในการเลื่อนระดับ สำหรับสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
ประกาศข้อบังคับสภาสถาปนิกสภาสถาปนิกปรับเปลี่ยนเกณฑ์ผลงานในการเลื่อนระดับสำหรับสาขาสถาปัตยกรรมหลัก.Do ...
2020-08-19 22:19:13
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2563
19 สิงหาคม 2563 อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปร ...
2020-08-19 22:01:26
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
19 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ...
2020-08-19 22:00:03
อดีตนายกสภาสถาปนิก และอดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/63
3  สิงหาคม 2563  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ...
2020-08-17 14:10:46
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เข้ายากที่สุด
เครดิตข้อมูลอ้างอิง เพจเรียนต่อไหนดี TCAS ...
2020-08-15 20:04:40
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563
อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ ตัวแทนคณาจารย์จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์ ...
2020-08-15 14:27:41
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหา ...
2020-08-15 14:23:10
ข่าวย้อนหลัง
th