หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบโควตา
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร????• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)( ...
2020-02-17 14:12:23
ค่ายอาสา • สไตล์เด็กสถาปัตย์
ค่ายอาสา • สไตล์เด็กสถาปัตย์ ????ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ...
2020-02-17 14:10:04
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมอาสา "ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์"
กลับมาอีกครั้ง.กับกิจกรรมอาสา ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนวัดคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ระ ...
2020-01-28 15:03:44
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ...
2020-01-16 07:23:43
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอ ...
2020-01-15 17:05:57
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรรม กับรายวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 3
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรรม กับการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 3 งานโครงสร้างเหล็กต ...
2020-01-15 16:04:53
คณบดีมอบรางวัลให้นักศึกษา ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแบบ "shelter" pre-fabrication of wooden architecture
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตกรรมศาสตร์ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนายณัฐชานนท์ พ ...
2020-10-09 07:48:04
นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย โครงการประกวดแบบ "shelter" pre-fabrication of wooden architecture
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐชานนท์ พรหมขุนทอง และ นางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมวัฒน์ น ...
2020-10-09 07:46:07
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ TCAS - Portfolio (รอบที่ 1)
8 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ ...
2020-01-15 10:51:08
อดีตนายกสภาสถาปนิก และอดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 5
13 มกราคม 2563 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้น ...
2020-01-15 10:30:49
ข่าวย้อนหลัง
th