หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ
ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ

CASSRU ADMIN
2023-06-06 14:15:43

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ

ประเภท : Sex

          ในโลกปัจจุบันนั้นมีเพศอันหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปเสมอ มีความหลากหลายมาก ขึ้นเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมจะต้องทำความเข้าใจตระหนักถึงการยอมรับกันมากขึ้น เพราะกลุ่มคนหลากหลายทางเพศนั้นพบเจอปัญหาความไม่เท่าเทียมและอคติปฏิบัติต่อ พวกเขา ประเด็นที่ทำให้เกิดโครงการก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้คนในสังคมนั้นได้มีความ เข้าใจและยอมรับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBT+ มากขึ้นในสังคมไทย
         แนวความคิดการเปิดหนังสือไปทีละหน้าให้ชาว LGBT+ ได้เข้าไปเรียนรู้ เข้าใจตัวเองที ละขั้นเพื่อเกิดความมั่นใจที่จะเป็นตัวของตนเองรวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไป เหมือนกับว่าเข้ามาภายในหนังสือที่หน้ากระดาษนั้นเป็นเรื่องราวของความหลากหลายทางเพศ และ โครงการยังมีการเชื่อมโยงกับอุทยาน 100 ปี จุฬาที่เป็นพื้นที่สีเขียวและการทำกิจกรรมเพื่อผู้คน
         ศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่แบ่งแยกเหมือนหนังสือเล่มนึง ที่จะมอบความรู้ ความเข้าใจให้คนในโครงการา การเรียนรู้ที่เดินทางไปตามส่วนต่างๆ ที่ต่อเนื่องกัน เหมือนกับการเปิด หนังสือไปแต่ละหน้า ให้เกิดการตกตะกอน การเข้าใจ การยอมรับกันมากขึ้น และกลุ่มแอลจีบีทีก็จะมี ความรู้จักในตนเอง ความมั่นใจมากขึ้นพร้อมที่แสดงออกถึงตัวตนของตัวเองออกสู่สังคมที่มีความ เข้าใจกันมากขึ้น เพราะถ้าหนังสือหน้ากระดาษมันขาดไปก็เหมือนกับความรู้ ที่มีการรับสารที่ ผิดพลาดจึงทำให้เกิดความขัดแย้ง ทำให้เกิดความไม่เข้าใจจนส่งผลต่อการเรียนรู้
         แนวความคิดในการวางผังจะคำนึงถึงจุดประสงค์หลักที่เป็นหัวใจหลักของโครงการคือ ส่วนการเรียนรู้ ซึ่งตามจุดประสงค์ของโครงการคือต้องการเป็นจุดเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนใน สังคมและกลุ่มแอลจีบีที บวกกับด้านของคลินิกเพศหลากหลายที่จะทำให้กลุ่มแอลจีบีที่เขาได้ ตรวจสอบตนเองเพื่อที่เขาจะเกิดความมั่นใจ เมื่อคนทุกส่วนภายในโครงการมีความเข้าใจ สามารถที่ จะพูดคุยกันได้โดยไร้อคติด้านลบและกลุ่มแอลจีบีทีก็มีความมั่นใจแล้ว เขาก็สามารถที่จะออกมาแสดง ตันตนที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออกในพื้นที่ที่ทุกคนเข้าใจกันและกันในส่วนของกิจกรรมทางเพศที่จะ เป็นส่วนที่ให้ทุกคนสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเต็มที่และมีแต่พลังด้านบวก


ผู้จัดทำ :  นางสาวธัญลักษณ์ ขำวงษ์

 
th