หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป
ประกาศข่าวทั่วไป

ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566
ประกาศการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/25 ...
2023-12-01 14:54:34
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
***ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.a ...
2023-12-01 14:22:00
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบ ...
2023-11-09 14:01:16
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต รอบที่ 2/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2/2566 สำห ...
2023-11-02 14:43:04
การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ที่ไม่ได้เข้ารับพระ ...
2023-10-09 13:32:23
ขอให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
ผู้กู้ รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา /ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปี ...
2023-09-26 15:44:14
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา**สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ ...
2023-07-21 10:40:51
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอประกาศสาขาวิชา #เพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในร ...
2023-07-10 14:36:16
ประกาศย้อนหลัง
th