หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป
ประกาศข่าวทั่วไป

สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา**สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ ...
2023-07-21 10:40:51
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอประกาศสาขาวิชา #เพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในร ...
2023-07-10 14:36:16
อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาที่ศึกษา ณ ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการการอบรมพัฒนาท ...
2023-07-10 13:56:44
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
Welcomeยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566热烈欢迎新同学 ...
2023-07-07 13:51:06
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ที่เว็บไซต์ ---> ht ...
2023-06-20 10:04:23
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ) ในวันที่3 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ) ในว ...
2023-06-14 15:27:23
เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ iOS
เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ  iOSพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ‼️SSRU Smart ...
2023-06-14 15:22:18
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์ http ...
2023-06-14 15:16:24
แจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา บัณฑิตที่มีความประสงค์แจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรป ...
2023-06-14 15:13:44
ประกาศย้อนหลัง
th