หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

SSRU Open house ใกล้เข้ามาแล้ว...
เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา....SSRU Open house ใกล้เข้ามาแล้ว...น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจหาที่เรีย ...
2023-11-09 13:56:20
ขอเชิญประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ประกาศจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาขอเชิญประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ...
2023-11-02 14:57:47
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หัวข้อ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริกา ...
2023-11-02 14:55:10
งานเสวนาและบรรยายระหว่างไทย-ไต้หวันในนิทรรศการสถาปัตยกรรม
Infinity Ground - Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition | 3 Lecture Seriesงานเสวน ...
2023-07-14 11:31:28
AMD Way of creator
AMD Way of creatorBe the BEST in your WAY.พบ 3 Creator จาก 3 วงการที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิด การออกแบบ ...
2023-06-23 11:21:36
น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พฤษภาคม)
น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พฤษภาคม ...
2023-06-06 15:05:10
ศูนย์การเรียนรู้ขยะพลาสติก
ศูนย์การเรียนรู้ขยะพลาสติกประเภท : Education          ฟาซาดโพลีคาร์บอเนตเป็ ...
2023-05-15 13:27:56
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานการเรียนการสอนพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม
25 เมษายน 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะครู ...
2023-04-26 16:01:11
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
22 มีนาคม  2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่ว ...
2023-03-27 11:50:44
ข่าวปัจจุบัน
th