หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

วิชาการบริหารงานก่อสร้าง
พี่ปี 4 สถาปัตย์สวนสุนันทา วิชาการบริหารงานก่อสร้าง  #ศึกษาเรื่องสัญญาในงานก่อสร้าง ...
2024-02-15 10:54:28
วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 4
พี่ปี 2 สถาปัตย์สวนสุนันทา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 4#การออกแบบหอพักนักศึกษา ...
2024-02-15 10:50:52
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
13 กุมภาพันธ์ 2567วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ...
2024-02-15 10:45:58
ปฏิบัติงานสีน้ำ ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร
นักศึกษาปี 1 วิทยาลัยสถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานสีน้ำ ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร ...
2024-02-15 10:39:13
ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
12 กุมภาพันธ์ 2567วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พร ...
2024-02-15 10:35:40
วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมกับวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ...
2024-02-15 10:24:06
การเรียนรู้โครงร้างพาดยาวขนาดเล็ก ARD2304
ARD2304 การเรียนรู้โครงร้างพาดยาวขนาดเล็ก เรียนรู้ ทำความเข้าใจ สู่การทดลองการออกแบบ ...
2024-02-15 09:23:07
โครงการเรียนรู้วิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม (Archi Camp)
ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเรียนรู้ว ...
2024-02-14 16:17:13
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
16 มกราคม 2567วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ชิน ...
2024-02-14 15:46:03
ข่าวย้อนหลัง
th