หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
24 สิงหาคม 2566กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ARD1101 การวา ...
2024-01-12 14:38:21
อัตลักษณ์วิถีชีวิตชาววัง
19 ตุลาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ นำนักศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชีวิตชาววัง แห่ ...
2024-01-12 14:28:47
นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ 67
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ที่ผ่านรอบคั ...
2023-12-15 14:19:07
บรรยายพิเศษ "กระจก" วัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใน
13 ธันวาคม 2566บริษัท อินเดอะกลาซ จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระจก ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างและตก ...
2023-12-15 13:24:20
ผลงานวิชาวาดเส้นน้องๆ ปี 1 (รหัส 66)
ผลงานวิชาวาดเส้นน้องๆ ปี 1 (รหัส 66) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สอนโดย อาจารย์พ ...
2023-12-01 14:34:30
SSRUOpenhouse2023
SSRUOpenhouse2023วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 1 Portfolioระหว่างวัน ...
2023-12-01 14:27:55
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา จองบูธขายสินค้ากับกิจกรรม "SSRU Monday Market" ตลาดนัดสินค้าสำหรับนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา จองบูธขายสินค้ากับกิจกรรม "SSRU Monday Market" ตลาดน ...
2023-11-02 14:50:09
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่4 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566
1 พฤศจิกายน 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ช ...
2023-11-02 14:40:38
สรุปภาพกิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 14:31:25
ข่าวย้อนหลัง
th