หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่4 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566
1 พฤศจิกายน 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ช ...
2023-11-02 14:40:38
สรุปภาพกิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 14:31:25
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 13:49:30
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 3
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 12:02:22
โครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร ...
2023-11-02 11:46:28
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 11:43:09
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 แนวความคิด "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-10-16 10:23:36
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแบบ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-10-09 13:58:15
ข่าวย้อนหลัง
th