หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 13:49:30
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 3
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 12:02:22
โครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร ...
2023-11-02 11:46:28
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2
22-27 ตุลาคม 2566อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษา ...
2023-11-02 11:43:09
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแบบ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-10-09 13:58:15
กิจกรรม "Design workshop" แนวความคิดในการออกแบบ "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วม กิจกรรม ...
2023-10-09 13:54:41
ศึกษาดูงานรูปแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ณ สนามมวยนานาชาติรังสิต
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา, อาจารย์ ดร.สุริยันต์  จันทร์สว่าง แ ...
2023-09-26 15:35:52
โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลผศ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีท ...
2023-09-26 15:31:50
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารจากนักศึกษาสู่ผู้นำการสื่อสารในยุคดิจิทัล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ นายนนท์ฐวัจน์ นุกาศรัมย์ น.ส.ลลิตภัทร ศรีลิ้ม เป ...
2023-09-26 15:24:41
ข่าวย้อนหลัง
th