หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ...
2023-08-31 11:10:53
หน้ากาก
The mask (หน้ากาก)Assignment studio : 1st studentผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม/สาขาสถาปัต ...
2023-08-28 16:10:54
โครงการบรรยาย & Workshop หัวข้อ "How to design wellness project ? " ออกแบบโครงการ Wellness อย่างไร
25 กรกฎาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบรรยาย & Workshop ...
2023-07-27 14:59:17
วิธีเลือกใช้ Soft-Furnishing สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน
วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด Workshop โดยมี ...
2023-07-27 14:42:20
บรรยายพิเศษรรายวิชา ARD5905 การจัดการระบบอาคาร ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้า"
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชิญคุณธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ ผู้อำนวยการ Big Mall ...
2023-07-21 10:55:11
ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง"
9 กรกฎาคม 2566ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "วิทยากรแกนนำส่งเสริมความ ...
2023-07-21 10:50:32
ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท
ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทประเภท : Culture      &nb ...
2023-06-06 15:21:46
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานตอนบน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานตอนบนประเภท : Culture          ...
2023-06-06 15:17:21
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย-ญี่ปุ่นร่วมสมัย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย-ญี่ปุ่นร่วมสมัยประเภท : Culture          เป็นโครงการภายใ ...
2023-06-06 15:09:11
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมเชียงราย
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมเชียงรายประเภท : Culture          จังหวัดเชียงร ...
2023-06-06 15:01:42
ข่าวย้อนหลัง
th