หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีจีน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีจีนประเภท : Culture          ปัจจุบันคนจีนเป็น ...
2023-06-06 14:57:47
ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ
ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศประเภท : Sex          ในโลกปัจจุบันนั้นมี ...
2023-06-06 14:15:43
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะเร้าอารมณ์
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะเร้าอารมณ์ประเภท : Sex          ศิลปะอิโรติก (Erotic Art) แ ...
2023-06-06 14:06:55
ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประเภท : Sport Center          จากคำว่า ...
2023-06-06 13:55:47
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลาประเภท : Sport Center          การพิจารณาเลือกที่จะ ...
2023-06-06 13:50:03
รีสอร์ทเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
รีสอร์ทเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ประเภท : Residential     รีสอร์ทถือเป ...
2023-05-30 15:45:09
แนวทางการรับรู้พื้นที่ว่างที่ส่งผลกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
แนวทางการรับรู้พื้นที่ว่างที่ส่งผลกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนประเภท : Natural     ปัจจุบั ...
2023-05-30 15:41:06
อาคารจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด
อาคารจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ดประเภท : Natural     Freshwater Manta Rays แร ...
2023-05-30 15:06:09
โรงพยาบาลและศูนย์บริการสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลและศูนย์บริการสัตว์เลี้ยงประเภท : Hospital     เนื่องด้วยปัจจุบันสถานบริการส ...
2023-05-30 14:43:50
ศูนย์ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์
ศูนย์ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ประเภท : Commercial     ถ้าพูดถึงวงการดนตรีแล้ว ก็เป็นอีกว ...
2023-05-30 14:39:46
ข่าวย้อนหลัง
th