หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

“Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์" 2024
“Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์"ในงานสถาปนิก’ 67 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 5 ...
2024-05-09 11:46:22
เตรียมงานใหญ่แห่งปีงานสถาปนิก67
เตรียมงานใหญ่แห่งปีงานสถาปนิก67พลาดไม่ได้กับ “Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์"ในงาน ...
2024-05-09 11:42:32
การพัฒนา Soft Skills 2024
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่าย ...
2024-05-09 11:39:49
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 10/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 10/2566 สำ ...
2024-05-09 11:35:50
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบสุดท้าย) ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบส ...
2024-05-09 11:25:15
ตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์ ...
2024-05-09 11:23:00
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th ...
2024-05-09 11:19:13
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th ...
2024-05-09 11:17:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Zรอบที่ 2 (Quota)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประ ...
2024-04-05 14:21:34
ร่วมกิจกรรม workshop Shoot/share/care/master modern
31 มีนาคม 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ ...
2024-04-05 14:17:53
ข่าวย้อนหลัง
th