หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยมี ...
2024-04-05 13:35:21
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้ช่วยศาสตร ...
2024-04-05 12:00:29
การยกเลิกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ประกาศ!!!แจ้งเตือนการยกเลิกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ...
2024-03-29 10:17:30
โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 67 "โครงการปากคลองลาวน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ว ...
2024-03-29 09:59:28
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(SSRU Educational Philosophy)“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-03-29 09:40:35
ASA EXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION 2024
เวทีปล่อยของสำหรับเหล่านักออกแบบมาถึงแล้ว!!"ASA EXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION 2024" &nbs ...
2024-03-29 09:37:16
ขยายเวลาลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ
ขยายเวลาลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567ก่อน ...
2024-03-15 15:39:00
ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567เพื่อตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่https://reg. ...
2024-03-15 15:35:43
สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566 (รอบล่าช้า สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567)
สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566(รอบล่าช้า สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 1 ...
2024-03-15 15:31:15
ข่าวย้อนหลัง
th