หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ 2562 : นางสาวดุษิตา แซ่โง้ว : โครงการ พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี (Royal Barges Museum)
นางสาวดุษิตา แซ่โง้ว รหัสนักศึกษา 57132523011    โครงการ พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี (Royal B ...
2019-07-30 08:08:25
ผลงานวิทยานิพนธ์ 2562 : นายชนะรัฐ รัตนพันธ์ : สถานีปลายทางรถไฟความเร็วสูงเชียงใหม่ (Chiang Mai High Speed Rail Station)
นายชนะรัฐ รัตนพันธ์ รหัสนักศึกษา 57132523003โครงการ สถานีปลายทางรถไฟความเร็วสูงเชียงใหม่ : Chiang Ma ...
2019-07-16 22:43:46
ผลงานวิทยานิพนธ์ 2562 : โครงการ ห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) นายบุญยพักต์ รอดทอง
นายบุญยพักต์ รอดทอง รหัสนักศึกษา 57132523002โครงการ ห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)ในปัจจุบัน ...
2019-07-30 08:10:43
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 1/61
8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิ ...
2021-03-09 21:23:40
ประชุมกรรมบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 1/60
        3 กรกฎาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดี เป็น ...
2021-03-09 21:25:01
ครั้งที่ 1/2560
         ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยกา ...
2021-03-09 21:22:24
ข่าวย้อนหลัง
th