หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาปัตย์สวนสุนันทากับงานสถาปนิก66
สถาปัตย์สวนสุนันทากับงานสถาปนิก66

CASSRU ADMIN
2023-05-01 15:38:40

สถาปัตย์สวนสุนันทากับงานสถาปนิก66

ผศ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับศิษย์เก่าสถาปัตย์สวนสุนันทา รุ่นที่ 1-2-3

บูธวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ S603 (Q46)

 
th