หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ECTI-CARD 2023
ECTI-CARD 2023

CASSRU ADMIN
2023-05-01 15:46:25

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023) ณ โรงแรม Hua Hin Grand Hotel & Plaza และนำเสนองานวิจัย Topic "การพัฒนาระบบฉายวีดิทัศน์อัตโนมัติควบคุมด้วยอินฟาเรดเซ็นเซอร์สำหรับแสดงวัฒนธรรมชาววัง ในงานการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์รัตนโกสินทร์ (Development of Automatic Video Projection System Controlled by Infrared Sensor for Showing the Royal Culture in the Food Tourism Event through the Identity of Rattanakosin)" Author

 
th