หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > สถาปัตย์สวนสุนันทากับงานสถาปนิก66
สถาปัตย์สวนสุนันทากับงานสถาปนิก66

CASSRU ADMIN
2023-05-01 15:49:27

30 เมษายน 2566 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษางานสถาปนิก66 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

บูธวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ S603 (Q46)

 
th