หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > SSRUOpenhouse2023
SSRUOpenhouse2023

CASSRU ADMIN
2023-12-01 14:27:55

SSRUOpenhouse2023

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566


รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 1 Portfolio

ระหว่างวันที่ 1 พฤษจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567

สมัคร Online https://admission.ssru.ac.th

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขาวิชา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 
th