หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

CASSRU ADMIN
2023-06-06 13:55:47

ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ประเภท : Sport Center

          จากคำว่า "มหานครแห่งกีฬา" ของจังหวังนครราชสีมา การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงอยู่ภายใต้แนวความคิด Re-connect หรือการเชื่อมต่อใหม่ โดยการ Reconnect จะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น หลักได้แก่
                    "Connect Content เชื่อมต่อกิจกรรมเดิม"
                    "Connect Space เชื่อมต่อพื้นที่และผังเดิม"
                    "Connect People เชื่อมต่อผู้คนโดยกีฬา"


ผู้จัดทำ :  นายณัฐดนัย ศรีหอม

 
th