หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > Gen-Ed on tour 2023
Gen-Ed on tour 2023

CASSRU ADMIN
2023-06-06 14:23:10

25 พฤษภาคม 2566

          ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมฟังแนวทางการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการแบบบูรณาการ  ณ ห้องประชุม 4747 อาคาร 47 ชั้น 4 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th