หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2

CASSRU ADMIN
2023-11-02 11:43:09

22-27 ตุลาคม 2566

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม Joint Student Project between SSRU and UPM Master of Architecture Students ระหว่างวันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2566 ณ Faculty of Design And Architecture, University Putra Malaysia) มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

#กิจกรรมวันที่2 ได้รับเกียรติจาก Mr. Marek Kozlowski อาจารย์ประจำคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรม (Faculty of Design And Architecture) นำอาจารย์และนักศึกษาเดินชมเมืองและบรรยากาศของ City center ในแต่ละสมัย ก่อนที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่นๆในวันถัดไป

 
th