หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > โครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
โครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

CASSRU ADMIN
2023-11-02 11:46:28

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31

 
th