หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 3
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 3

CASSRU ADMIN
2023-11-02 12:02:22

22-27 ตุลาคม 2566

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม Joint Student Project between SSRU and UPM Master of Architecture Students ระหว่างวันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2566 ณ Faculty of Design And Architecture, University Putra Malaysia) มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

#กิจกรรมวันที่3 นัดหมายและรวมกลุ่มกับนักศึกษา และคณาจารย์ จากหลักสูตร Master of Tropical Urban Design, University of Putra Malaysia(UPM) สำหรับการเดินสำรวจพื้นที่ Bukit Nanas ซึ่งเป็น Urban forest กลางกรุง Kuala Lumpur พื้นที่ศึกษาหลักของกิจกรรม เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการระดมความคิดในการทำ Urban Design ร่วมกันของนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน

 
th