หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > กิจกรรม "Design workshop" แนวความคิดในการออกแบบ "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
กิจกรรม "Design workshop" แนวความคิดในการออกแบบ "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม

CASSRU ADMIN
2023-10-09 13:54:41

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วม กิจกรรม "Design workshop" 8-10 กันยายน 2566 แนวความคิดในการออกแบบ "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกบูรพา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
th