หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแบบ
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแบบ

CASSRU ADMIN
2023-10-09 13:58:15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแบบด้านสถาปัตยกรรม #โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 แนวความคิด "ออกทะเล" ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
th