หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 4 (กลุ่มที่ 1)
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 4 (กลุ่มที่ 1)

CASSRU ADMIN
2022-11-06 15:45:24

25 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้ายของ ภาคเรียนที่ 1/2565) .โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ คุณเจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ (สถาปนิกอาเซียนคนแรก) คณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

 
th