หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน โดย อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล
โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน โดย อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล

CASSRU ADMIN
2022-11-06 14:45:49

วัดซางตาครู้ส, โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน (อังกฤษ: Santa Cruz Church) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในซอยกุฎีจีน โดย อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล ผู้สอนรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 1 ขณะที่นำนักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติการวาดเส้น


 
th