หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทัศนาสวนสุนันทาสถาปัตย์
ทัศนาสวนสุนันทาสถาปัตย์

CASSRU ADMIN
2022-11-06 15:06:06

3 พศจิกายน 2565

#ทัศนาสวนสุนันทาสถาปัตย์  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ชุมชน "ย้อนอดีต เยือนเส้นทาง ย่านหลากวัฒนธรรม ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ย่านชุมชนกุฏีจีน เขตธนบรุี กรุงเทพฯ สัมผัสสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและเมืองสยาม โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) และเรเนอซองส์ (Renaissance)

 
th