หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 “สวนสุนันทา”
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 “สวนสุนันทา”

CASSRU ADMIN
2023-07-10 14:00:14

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 “สวนสุนันทา”

SSRU Smart Digital University

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร) ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด SSRU Smart Digital University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมเปิดตัวแนะนำคณะผู้บริหาร และชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศภายในงานให้สนุกสนาน ครื้นเครง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของทุก ๆ คน

 
th