หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "เราดูแลนักศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน"
"เราดูแลนักศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน"

CASSRU ADMIN
2022-05-15 14:12:54

เรียนออนไลน์ก็สนุกได้ !!! ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 เราให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เราได้จัดส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนให้นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคน เพื่อใช้ประกอบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แบบไม่ต้องกังวล เสมือนมาเรียนใน Studio เลยจร้า "We Are Delivering All Free Equipment To Our Students." "เราดูแลนักศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน"

 
th