หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2566
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2566

CASSRU ADMIN
2023-08-10 14:10:25

7 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง (อดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย) อาจารย์นิรุจ เจียมจรรยง (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์, ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th