หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2566
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2566

CASSRU ADMIN
2023-08-10 14:13:56

7 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ (สถาปนิกอาเซียนคนแรก) และคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, อาจารย์ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th