หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล นำเสนองานวิจัยที่ประเทศอินเดีย
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล นำเสนองานวิจัยที่ประเทศอินเดีย

CASSRU ADMIN
2024-03-06 15:17:42

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) และผู้สอนรายวิชาการวาดเส้นและการแสดงผลงาน และวิชาการวาดเส้นโดยการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตกรรมศาสตร์

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง "Narratives of Community Settlements in Early to Mid Rattanakosin Period by Outdoor Sketches" ในโครงการ International Multidisiplinary Art workshop and Seminar  "Cross Cultural Identities: A Dialogue Through Art" จัดโดย Positive Energy Art Foundation ร่วมกับ ICSSR-NERC ในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ICSSR-NERC, NEHU Campus, Shillong,

 Meghalaya, ประเทศ India.

#possitivenergy #shillong #artresidency

Research presentation "Narrative of Community Settlements in Early to Mid Rattanakosin Period by Outdoor Sketches" in International Multidisiplinary Art workshop and Seminar  "Cross Cultural Identities: A Dialogue Through Art" hosted by Positive Energy Art Foundation and ICSSR-NERC from 4th-8th July 2022 at ICSSR-NERC, NEHU Campus, Shillong, Meghalaya, India.

Thank you for all attention, participation and arrangement.

 
th