หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > วัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566
วัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566

CASSRU ADMIN
2024-01-12 16:08:17

วัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566

Walk-in 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567  

09.00 - 16.00 น.

สนามกีฬาแบดมินตัน ชั้น 3 อาคารกีฬาและสุขภาพ เขตดุสิต

 
th