หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลงพื้นวัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลงพื้นวัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

CASSRU ADMIN
2022-07-12 07:33:03

อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลงพื้นวัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อศึกษาลักษณะลวดลายสถาปัตยกรรมไทย ศิลปะการตกแต่งและลักษณะสถาปัตยกรรมไทย วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทย ส่วนประกอบและโครงสร้าง  รวมถึงระบบการก่อสร้างของบ้านไทยและอาคารไทยแบบประเพณีนิยมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

 
th