หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

CASSRU ADMIN
2022-08-12 17:19:20

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศษสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

 
th