หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานออกแบบเคานท์เตอร์ครัว
ผลงานออกแบบเคานท์เตอร์ครัว

CASSRU ADMIN
2023-01-13 16:13:50

KITCHEN DESIGN

ผลงานออกแบบเคานท์เตอร์ครัว ไอเดียสนุกๆ ที่สะท้อนสีสันตามแนวคิดและอารมณ์ แต่ยังคงรูปแบบการใช้งานที่คำนึงถึงสัดส่วนและการยศาสตร์ ให้เจ้าของบ้านใช้งานได้โดยสะดวกอีกด้วย

รายวิชา INA1201 (Interior Architecture Design I)

ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เทคนิค: หุ่นจำลอง  Scale 1:20

ผู้สอน : ผศ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์


 
th