หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ศึกษาดูงานร้านค้า carnival สาขาสยามสแควร์
ศึกษาดูงานร้านค้า carnival สาขาสยามสแควร์

CASSRU ADMIN
2023-01-13 16:43:27

ขอขอบคุณบริษัท Carnival มอบโอกาสให้น้องๆชั้นปีที่2 มาศึกษาดูงานร้านค้า carnival สาขาสยามสแควร์ 

INA2203 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน3

โดย อาจารย์ ปานพิมพ์  ยิ้มมงคล

 
th