หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม : วิชาสถาปัตยกรรมไทย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม : วิชาสถาปัตยกรรมไทย

CASSRU ADMIN
2022-07-13 16:44:16

อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ลงพื้นวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อศึกษาลักษณะลวดลายสถาปัตยกรรมไทย ศิลปะการตกแต่งและลักษณะสถาปัตยกรรมไทย วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทย ส่วนประกอบและโครงสร้าง  รวมถึงระบบการก่อสร้างของบ้านไทยและอาคารไทยแบบประเพณีนิยมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

 
th