หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > บรรยายพิเศษ "กระจก" วัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใน
บรรยายพิเศษ "กระจก" วัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใน

CASSRU ADMIN
2023-12-15 13:24:20

13 ธันวาคม 2566

บริษัท อินเดอะกลาซ จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระจก ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใน กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาสถาปัตยกรรม ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th