หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2024-02-14 15:21:12

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ’67 และจะเข้าร่วมกิจกรรม  Workshop “การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนชาวประมงท่าเทียบเรือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านน้ำราบ” ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ทีม CHG406

1.นาย รชฏ แก้วจันทร์

2.นายทองพันชั่ง นามโพธิ์

ทีม JMT136

1.นางสาว นิตยา แก้วมา

2.นางสาวกุสุมา อิสุวรี

 
th