หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2024-02-14 15:25:40

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ’67 และจะเข้าร่วมกิจกรรม  Workshop “การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนชาวประมงท่าเทียบเรือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านน้ำราบ” ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ทีม CMA693

1. นายกิตติพัฒน์ จันรัตนา

2.นางสาวพิมพ์ตะวัน คุณาคม

ทีม OPP254

1.นางสาวมะลิตา เชื้อกุล

2.นางสาวกุลปรียา แท่นทอง

 
th