หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5

CASSRU ADMIN
2024-02-14 15:36:35

15 มกราคม 2567

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ (สถาปนิกอาเซียนคนแรก) และคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, อาจารย์ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง ตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่2 (กลุ่มที่2) ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th